+359 889 090101 office@totem-group.eu Search:

DTG and Screen printing

DTG and Screen printing

Ситопечатът е отдавна утвърден метод за декорация на облекла и е най-често ползвания печат за този тип приложения. До голяма степен успехът на ситопечата се дължи на предимствата, които предлага – високата скорост и дългите серии. А колкото е по-голяма серията, толкова по-ниска е себестойността на печата. Естествено ситопечатът има и своите слаби страни – подготовката на ситото изисква време и е свързано с разходи, затова много фирми имат изисквания за минимално количество на поръчките. Понеже е невъзможно да се работи само с големи поръчки, много от печатниците са принудени да приемат и малки поръчки, което намалява печалбата им. За изпълнението на единични бройки, изобщо не можем да говорим. 

Back